Metal materiallaryň poslama klassifikasiýasy

Metallaryň poslama nagyşlaryny, adatça, iki kategoriýa bölmek bolar: giňişleýin poslama we lokal poslama.Lokallaşdyrylan poslama bölünip bilner: poslama poslama, çukur poslama, galvaniki birleşme poslama, gözaraara poslama, saýlama poslama, stres poslama, poslama ýadawlyk we poslama.

Giňişleýin poslama, demiriň umumy inçelmegi üçin metalyň üstünde birmeňzeş bölünen poslama bilen häsiýetlendirilýär.Giňişleýin poslama, poslaýjy serişdäniň demir ýüzüniň ähli böleklerine birmeňzeş ýetip biljekdigi we metalyň düzümi we tertibi birmeňzeş bolmagy şertinde ýüze çykýar.

Çukur poslama, kiçijik deşik poslama diýlip hem atlandyrylýar, demiriň gaty az diapazonynda we demiriň içki gözenege meňzeş poslama görnüşine çuňňur poslama görnüşidir.

Metal materiallaryň poslama klassifikasiýasy

Poslama şertleri, adatça, material, orta we elektrohimiýa şertlerine laýyk gelýär:

1, çukur, adatça demiriň (poslamaýan polat, alýumin ýaly) aňsat passiwliginde ýa-da katod örtükli metalyň üstünde aňsat passiw bolýar.

2, çukur, orta halogen ionlary ýaly ýörite ionlaryň barlygynda ýüze çykýar.

3, çukur poslama ýokardaky belli bir möhüm potensialda ýüze çykýar, oňa çukur potensialy ýa-da ýarylmagy mümkinçiligi diýilýär.

Intergranular poslama, poslama hadysanyň däneleriniň arasyndaky baglanyşygy ýitirmek üçin, däne araçäkleri ýa-da poslama ýakyn däne araçäkleri boýunça belli bir poslaýjy gurşawda metal materialdyr.

Saýlanan poslama, köp erginlerdäki has işjeň komponentleri aňladýar, bu ergin garyndy komponentlerindäki elektrohimiki tapawutlar sebäpli ýüze çykýar.

Çukur poslama, metal bilen metal, metal we metal däl arasynda elektrolitleriň bolmagy dar boşlugy emele getirýär, lokal poslama ýagdaýynda gurşawyň göçmegi petiklenýär.

Çukur poslamasynyň emele gelmegi:

1, dürli gurluş düzümleriniň arasyndaky baglanyşyk.

2, ýataklaryň demir ýüzünde goşundylar, örtük we beýleki poslama önümler bar.


Iş wagty: Mart-15-2024