Phân loại ăn mòn vật liệu kim loại

Các dạng ăn mòn kim loại nói chung có thể được chia thành hai loại: ăn mòn toàn diện và ăn mòn cục bộ.Và ăn mòn cục bộ có thể được chia thành: ăn mòn rỗ, ăn mòn kẽ hở, ăn mòn khớp nối điện, ăn mòn giữa các hạt, ăn mòn chọn lọc, ăn mòn ứng suất, ăn mòn mỏi và ăn mòn mài mòn.

Ăn mòn toàn diện được đặc trưng bởi sự ăn mòn phân bố đều trên bề mặt kim loại, do đó tổng thể kim loại bị mỏng đi.Ăn mòn toàn diện xảy ra trong điều kiện môi trường ăn mòn có thể tiếp cận tất cả các phần của bề mặt kim loại một cách đồng đều, thành phần và tổ chức của kim loại tương đối đồng đều.

Ăn mòn rỗ, còn được gọi là ăn mòn lỗ nhỏ, là một loại ăn mòn tập trung ở một phạm vi rất nhỏ trên bề mặt kim loại và đi sâu vào kiểu ăn mòn giống như lỗ rỗng bên trong kim loại.

Phân loại ăn mòn vật liệu kim loại

Các điều kiện ăn mòn rỗ thường đáp ứng các điều kiện vật liệu, môi trường và điện hóa:

1, vết rỗ thường xảy ra ở sự thụ động dễ dàng của bề mặt kim loại (như thép không gỉ, nhôm) hoặc bề mặt kim loại có lớp mạ catốt.

2, hiện tượng rỗ xảy ra khi có sự hiện diện của các ion đặc biệt, chẳng hạn như các ion halogen trong môi trường.

3, ăn mòn rỗ xảy ra ở một điện thế tới hạn cụ thể ở trên, được gọi là điện thế rỗ hoặc khả năng đứt gãy.

Ăn mòn giữa các hạt là vật liệu kim loại trong môi trường ăn mòn cụ thể dọc theo ranh giới hạt vật liệu hoặc ranh giới hạt gần nơi bị ăn mòn, do đó làm mất liên kết giữa các hạt của hiện tượng ăn mòn.

Ăn mòn chọn lọc đề cập đến các thành phần hoạt động mạnh hơn trong nhiều hợp kim được hòa tan tốt nhất, quá trình này xảy ra do sự khác biệt điện hóa trong các thành phần hợp kim.

Ăn mòn kẽ hở là sự hiện diện của chất điện phân giữa kim loại và kim loại, kim loại và phi kim loại tạo thành một khe hở hẹp, sự di chuyển của môi trường bị chặn khi ở trạng thái ăn mòn cục bộ.

Sự hình thành ăn mòn kẽ hở:

1, sự kết nối giữa các thành phần cấu trúc khác nhau.

2, trong bề mặt kim loại có cặn, chất gắn, lớp phủ và các sản phẩm ăn mòn khác tồn tại.


Thời gian đăng: 15-03-2024